niedziela, 2 stycznia 2011

Podaruj naszym przedszkolakom 1% podatku
Podaruj naszym wychowankom
1% swojego podatku poprzez
Stowarzyszenie "INTEGRACJA" Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu
nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu!

numer KRS 0000234028


Celem Stowarzyszenia "Integracja" jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia wszystkich dzieci Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.
Cel ten realizujemy między innymi poprzez:
- działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie uczęszczających do Przedszkola nr 48 oraz ich rodzin;
- stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę i wychowanie;
- współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży
- podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki rewalidacyjnej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia:

www.integracja.wordpress.com


Kontakt z Zarządem Stowarzyszenia:
telefon: 506 098 578
adres mailowy: integracja.zab@op.pl